ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

STÖPSJÖHYTTAN


Foto: Jan Kruse 2003

Denna hytta ligger en knapp mil nordväst om Filipstad och uppges i 1606 års jordebok vara skattlagd år 1601. På 1630-talet byggdes den första hammarsmedjan, vilken privilegierades 1640 efter att någon tid varit förbjuden, en andra hammare anlades år 1655. Båda hamrarna blev utdömda 1689. Nordmarksgruvorna var av naturliga skäl största malmleverantör. Driften vid hyttan nedlades 1882.


Källa:
Jalmar Furuskog, 1924: De värmländska järnbruken.


HYTTOR
STORBROHYTTAN
TORSKEBÄCKSHYTTAN
GAMMALKROPPA HYTTA
RÄMSHYTTAN
LÅNGBANSHYTTAN
SAXÅHYTTAN
BOSJÖHYTTAN
BRATTFORSHYTTAN
MOTJÄRNSHYTTAN
STÖPSJÖHYTTAN

STATISTIK
TACKJÄRNSTILLVERKNING

BRUK
FINSHYTTAN
HENNICKEHAMMAR
LESJÖFORS
LILJENDAL
NYKROPPA

SAMTLIGA HYTTOR
ÖVERSIKTSKARTA
SAMLAD BESKRIVNING

ÖVRIGT
BRUKSTUR PÅ PÅSKAFTON

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR